top of page

Rodinný dom bol navrhnutý na základe zadania do pomerne strmého svahu, ako prototyp rodinného domu pre okrajové časti obcí a individuálne osídlenia na hranici zastavaného územia. Dispozične možno objekt rozdeliť na utilitárnu časť na prízemí, ktorá obsahuje všetky nevyhnutné technické priestory, zádverie či garáž. Vďaka morfológií terénu bolo možné využiť strešnú časť garáže ako pochôdznu terasu s krásnym výhľadom. Horné podlažie je riešené ako obytné so súkromnou terasou v zadnej časti objektu. Objekt bol vypracovaný ako architektonická štúdia.

Rodinný dom
RD12

Štúdia pre PPSdizajn, s.r.o.

Funkcia:

Rodinný dom

Lokalita:

-

Dátum:

November 2021

bottom of page