top of page

Obnova a konverzia ihriska 
Štúdia a vizualizácie
 

Zadaním bola obnova detského ihriska a jeho konverzia na multifunkčné športovisko na Tehelnej ul. v obci Sereď. Ihrisko je navrhované na rozmer pre oficiálne hokejbalové turnaje, čo determinovalo vonkajší obrys ihriska a vzhľadom na rozmer pozemku aj jeho nepravidelné umiestnenie. Ihrisko tiež integruje basketbalové či futsalové ihrisko. Na pozemku je dispozícií tiež detské ihrisko, exteriérová posilňovňa a krytý altán. Projekt je v súčasnosti v stave štúdie a prechádza úpravami.

Funkcia:

Športové a rekreačné zariadenie

Lokalita:

Sereď

Dátum:

September 2022

bottom of page