top of page

Úprava interiéru
OÚ v Šenkviciach

Interiér a vizualizácie
 

Úprava súčasného stavu interiéru v obci Šenkvice. Riešené podkrovné priestory úradu majú zložitú a neobvyklú dispozíciu, čo umožnilo vytvoriť zaujímavý priestor pre sekretariát, ktorý obsahuje množstvo denného svetla z jestvujúcich strešných okien. Ideou bolo interiér predovšetkým zjednotiť a vyľahčiť, nakoľko v súčasnosti obsahuje veľa staršieho nábytku v rôznych odtieňoch a pôsobí nejednotne.

Funkcia:

Administratíva

Lokalita:

Šenkvice

Dátum:

Október 2021

bottom of page