top of page

Služby

Urban Planning

Predprojektová príprava

- pasport stavby

- zameranie stavby

- geodetické služby

- preverenie zámeru

  s územným plánom

- navrhovanie v území

Render of Apartment Building

Architektonická štúdia

- návrhová časť projektu

- stavby na mieru

- variantné riešenia

Blueprint Design

Projektová

činnosť

- územné rozhnodnutie

- stavebné povolenie

- zmeny stavby

- dodatočné povolenie

Viz_celková5.jpg

Vizualizácie

/ Video

- rodinné/bytové domy

- občianske stavby

- nové zástavby

- dronové zábery

VIZ_L_XX03_13 - Photo.jpg

Interiér

- interiérová štúdia

- realizačné projekty

- sprostredkovanie

  realizátorov

Credit Assessment_2

Inžinierska

činnosť

- zastupovanie stavebníka

- získanie príslušných povolení a rozhodnutí

bottom of page