top of page

O našej tvorbe

Ing.arch. Juraj Ženiš a spoločníci

FOTO OREZ.png

Dovoľte aby som sa Vám predstavil.

Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Architektúra a urbanizmus, tiež som absolvoval zahraničnú mobilitu Erasmus+ na Španielskej technickej univerzite ETSAM UPM v Madride. Živnostenské oprávnenie na výkon architektonickej činnosti som získal v roku 2020.

V súčasnosti pôsobím všeobecne na Západnom Slovensku v rámci vlastnej architektonickej praxe na individuálnych projektoch od projektovej prípravy, cez architektonickú štúdiu, vizualizáciu až po projektovú činnosť. Práca na stavebnom úrade mi lepšie priblížila problematiku a proces povoľovania a kolaudácie stavieb, naučil som sa tiež riešiť problémy nezapísaných alebo neskolaudovaných stavieb a teda viem pokryť všetky oblasti od návrhu, cez projekciu až po vybavenie povolení - tzv. inžiniersku činnosť. S projekčnou činnosťou mi pomáhajú ďalší odborníci vo svojej oblasti, ktorý zastrešujú geodetické činnosti, projekty statiky, inžinierskych sietí, požiarnej ochrany či energetickej certifikácie.

Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým architektonickej tvorbe a projekcií obytných budov - rodinné domy a menšie bytové domy, rekreačné objekty, v rámci vizualizácie exteriéru, interiéru budov na mierke stavieb nezáleží. Svoju ponuku som v súčasnosti rozšíril aj o video- vizualizácie a dronové zábery.

Prax som získal už počas štúdia, konkrétne od roku 2016, kedy si ma vzali pod krídla kolegovia z Pezinského Ateliéru pod vedením autorizovaného architekta Ing.arch. Marcela Miškovského. Ateliér funguje dodnes pod novým menom M4Arch s.r.o. a rád s ním naďalej príležitostne spolupracujem. Od roku 2020 sa taktiež sa venujem príležitostnej spolupráci s ArchZet architekti, ktorých pôsobenie sa zameriava prevažne na Stredné Slovensko.

ZAMERANIE

architektúra, projekcia, interiér, vizualizácie, sprostredkovateľské činnosti, inžinierska činnosť

VZDELANIE

2015-2019 

Fakulta architektúry STU
www.fa.stuba.sk
architektúra a urbanizmus

 

2019-2020 

ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM)
http://etsamadrid.aq.upm.es/
Erazmus+

 

2019-2021

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
www.fa.stuba.sk
Architektúra

PRAX

2016-súčasnosť 

M4Arch, s.r.o.
Jesenského 25, 902 01 Pezinok
https://m4arch.sk/
Architekt

 

2021-2022

Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad
Mesto Pezinok
https://www.pezinok.sk/?yggid=153
Referent stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu

 

2020-súčasnosť

Živnostenské oprávnenie - Ing.arch. Juraj Ženiš
Architektúra, inžinierska činnosť, vizualizácia

2020-súčasnosť

ArchZet architekti - Stredné Slovensko

Externý architekt

https://www.archzet.sk/o-nas

bottom of page